Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Přes tlačítko 1195.png je možné zkoušky označit za uznané jednotlivě, nebo je možné provést rovněž hromadné uznání / splnění (dále jen "uznání") označených zkoušek.

Pokud je označena alespoň jedna zkouška, na které není nastaven kurzor, program se po stisku tlačítka "U" zeptá, zda:
  1. se má zpracovat aktuální záznam (na kterém je nastaven kurzor): provede se uznání aktuální zkoušky
  2. nebo se mají hromadně zpracovat všechny označené zkoušky: provede se hromadné uznání všech označených zkoušek. Všechny označené zkoušky musí být pouze splněné nebo pouze uznané, jinak program uznání neprovede. Při výběru důvodu uznání lze zaškrtnout položku "použít pro všechny další označené zkoušky" a vybraný důvod uznání se pak použije na všechny následující zkoušky ve výběru. Pokud se položka nezaškrtne, půjde důvod uznání zadat u každé zkoušky zvlášť.


Při hromadném uznávání se u označených dvousemestrálních předmětů uznají oba semetry předmětu.