Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Změnu semestru, ve kterém začíná výuka předmětu (záložka Výuka), je možné provést:
Při splnění podmínek se zobrazí kontrolní hláška vyžadující potvrzení uživatele, že chce změnu skutečně provést.
1245.png

Pokud podmínky splněny nejsou, změnu semestru nelze provést.
1246.png