Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Rušit řádky z číselníku může jen uživatel se zvláštním právem pro správu dat.
Při rušení se kontroluje, zda rušený kód není někde v datech použit.
Lze také v datech nahradit existující kód jiným existujícím kódem.
Mazání z číselníku a sjednocování kódů se spouští na záložce Číselníky tlačítkem Rušení, sjednocení kódu v číselníku.
Mění se ten číselník, který je vybrán v seznamu číselníků vlevo. Takto opravovat data lze jen u vybraných číselníků, nelze tedy např. tímto způsobem měnit obor studia. Největší využití předpokládáme u číselníku učitelů.
Po stisknutí tlačítka se otevře okno, ve kterém lze zadat původní kód a nový kód pro nahrazení.
Kódy se buď vyberou z číselníku nebo se přímo zadají. Oba musí existovat.

V dolní části okna jsou zobrazeny tabulky a položky, kde se číselník používá.
Tabulky jsou rozděleny do dvou sloupců, na
  1. důležité (A)
  2. pomocné (B) - tabulky, které lze kdykoli znovu naplnit přepočítáním (Zkušební zprávy nebo Osvedčení o SZ a pod).
Nahoře je přepínač, kterým lze nastavit, zda kód Kontrolovat (nahradit) i v tabulkách B (v pomocných tabulkách).
VÝPOČET, ZDA JE KÓD POUŽIT V DATECH
Chceme-li zjistit, kolikrát je v datech použit původní kód, vyplníme původní kód, zvolíme možnost kontrolovat a stiskneme tlačítko Počet.
Zjištění, kolikrát je použit původní kód v jednotlivých tabulkách
Zjištění, kolikrát je použit původní kód v jednotlivých tabulkách
NAHRAZENÍ PŮVODNÍHO KÓDU JINÝM
Stávající kód lze nahradit jiným existujícím kódem pomocí volby Nahradit.
RUŠENÍ KÓDU V ČÍSELNÍKU
Ke zrušení kódu v číselníku slouží volba Zrušit původní kód. Vyplněn musí být původní kód.


POPIS PŘIDANÝCH KONTROL PRO KONKRÉTNÍ ČÍSELNÍKY