Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Kliknutím na tlačítko Vyplňovat se vyvolá okno s tabulkou, sloupce určené k vyplňování jsou barevně odlišeny žlutou barvou.

454.png

Význam ikonek na obrazovce popisuje následující tabulka:
IkonkaKlávesaPopisFunkce
693.pngF2Skokmůžete hledat jednotlivé studenty podle příjmení nebo třídění
696.pngF4Záložkado záložky si přidáte položku, ke které se chcete později vrátit
687.pngF10Číselníkzobrazí číselník vztahující se k aktuální položce
705.pngF12Vrať zpátky původní hodnotynastaví se původní hodnoty na celé řádce a ukončí se oprava tohoto řádku
706.png Součet sloupcesečte hodnoty v aktuálním sloupci (z textového sloupce vrátí 0)

Klávesou F10 lze vyvolat číselník pro položku, která je vázána na číselník. Záleží na typu číselníku, v případě tzv. "velkého číselníku" se otevře nové okno pro výběr z číselníku
(viz např. další obrázek - vyvolání číselníku bank). Vyplňujete banku, jste nastaveni ve sloupci Banka.

450.png

V případě tzv. "malého číselníku" se neotevře samostatné okno číselníku, číselník se zobrazí jen v roletce, ze které je možno vybrat požadovanou hodnotu.
(viz např. další obrázek - číselník typ stáže).
2696.png

Společná hodnota
Kliknutím na tlačítko Spol. hodnota se otevře okno pro nastavení společné hodnoty vybraného sloupce, ve kterém jste právě nastaveni. U textu "Nastavovaná hodnota pro" je napsáno, kterou položku budete opravovat. Vyberete si, odkud začne vyplňování, má-li se vyplňování přerušit při změně, doplníte vlastní hodnotu a stisknete tlačítko Pracuj. Necháte-li údaj "Nastavovaná hodnota pro" prázdný, vyprázdní se (po dotazu) příslušná položka ve všech řádcích. Společnou hodnotu lze nastavovat pouze pro editovatelné sloupce, tj. musíte být nastaveni ve sloupci, který je barevně označen.
I při vyplňování společné hodnoty lze použít F10 Zobrazení číselníku.

456.png

Po vyplnění všech potřebných údajů se kliknutím na tlačítko Potvrď vyplněné údaje uloží a okno s tabulkou pro hromadné vyplňování uzavře.
Tlačítkem Vrať se nově vyplněné údaje neuloží, v databázi zůstanou zachovány původní hodnoty. Zobrazí se informativní hláška:
2925.png
Pro zobrazení aktuálních dat je třeba okno hromadného vyplňování zavřít a znovu otevřít.