Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


Kliknutím na tlačítko Přidat do MS může uživatel v roli s opravněním upravovat Předměty a Malé skupiny přidat zvolený předmět do vybranych Malých skupin.

Otevře se okno pro Přidání předmětu do MS.


Podle zadaných počátečních znaků se vyhledají odpovídající skupiny a uživatel vlevo zaštkrtne, do kterých skupin předmět přidat.
Do všech vybraných skupin se postupně předmět přidává a to do existující nebo nově založené varianty předmětu platné od roku, pro který se pracuje s Tajemníkem.