Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Kontrolu lze spustit pomocí "sluníčka" ze dvou míst:
1. ze stránky Zkoušky (levá dolní část)
2. z okna, kde lze zadat absolvování (menu Student - Absolvování)
Kontroluje se, zda je vyplněn anglický název u všech předmětů, které má student zapsané.
U škol, které používají program TAJEMNÍK, se kontroluje varianta předmětu platná v roce, kdy má student předmět zapsaný.
Najde-li se nevyplněný anglický název, zobrazí se okno se seznamem předmětů s nevyplněným anglickým názvem. Zobrazuje se:
Má-li student přidělenou diplomovou (disertační) práci, kontroluje se také, zda je v práci vyplněn anglický název.
V případě, že jsou nalezeny chyby, zobrazí se okno Zjištěné chyby. Pomocí tlačítka Ulož je možno zobrazené chyby uložit do souboru. Výchozí název souboru je CHYBY.TXT. Výchozí adresář pro uložení souboru je pracovní adresář Studenta (viz horní menu - Systém - Změna pracovního adresáře).

1013.png