Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na stránce Zkoušky je vlevo dole oblast Kam nové zkoušky, kde je zobrazen školní rok a ročník, kam se budou studentovi zakládat nové zkoušky.Zobrazený údaj určuje do jakého školního roku a ročníku se zapisují nové zkoušky.

Automaticky určenou hodnotu je možné změnit podle potřeby volbou Student - Kam nové zkoušky, nastaveni pro kontroly... nebo ikonkou Kam zkoušky 724.png  nebo kombinací kláves Alt+K.
Zobrazí se okno Nastavení.Tento dialog se zobrazuje automaticky v případě, že uživatel "ještě neviděl" okno Nastavení – tj. poprvé po spuštění programu přidává studentovi zkoušku.
Nastavení pro zápis nových zkoušek
Nastavuje se:
Po spuštění programu je školní rok, kam se budou zapisovat nové zkoušky, nastaven podle parametru Školní rok pro nové zkoušky a ročník je nastaven podle studenta takto:
Nastavený školní rok pro nové zkouškyRočník u nové zkoušky
menší nebo roven aktuálnímu školnímu roku - ročník vybraného studenta ve školním roce
větší než aktuální školní rok - je-li vyplněn nový studijní stav, doplní se nový ročník
- není-li vyplněn nový studijní stav, doplní se ročník+1

Nastavení pro kontroly plnění
Toto nastavení je zobrazené v případě, že škola používá program TAJEMNÍK a modul PĚNKAVA.
Nastavuje se:

Nastavení pro zápis do rozvrhu
Toto nastavení je zobrazené u školy, kde lze studenty zapisovat do rozvrhu z programu Student.
Nastavuje se:


Jen pro MUP
V nastavení "KAM - nastavení pro zápis nových zkousek" pribyla možnost zaškrtnout: Z předbězného zápisu nabízet pouze žádosti o převod kurzu.
Po zaškrtnutí se na stránce Zkoušky vlevo dole vedle textu o roku a ročníku pro zápis zobrazí ještě text ŽÁDOSTI.