Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zkoušky jednoho studenta lze kopírovat nebo vyjímat a poté je vložit jinému studentovi či studentům.
Obvyklejším případem než vyjmutí je kopírování zkoušek.

OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČOVÁNÍ ZKOUŠEK:
VolbaKlávesová zkratkaZpůsob označení
dvojklik na zkoušce-- zkouška se barevně označí
- opětovným dvojklikem se označení zruší
Zkoušky - Označit všechny zkouškyAlt+Voznačí se VŠECHNY zkoušky na stránce Zkoušky
Zkoušky - Označit nesplněné zkouškyAlt+Noznačí se všechny NESPLNĚNÉ zkoušky na stránce Zkoušky bez ohledu na školní rok a semestr
Zkoušky - Označit nesplněné akt. šk. rokAlt+Roznačí se všechny NESPLNĚNÉ zkoušky na stránce Zkoušky v aktuálním školním roce
Zkoušky - Označit nesplněné akt. semestrAlt+Soznačí se všechny NESPLNĚNÉ zkoušky na stránce Zkoušky v aktuálním semestru
Zkoušky - Označit zk. se stejným znakemAlt+Xoznačí pouze zkoušky SE STEJNÝM ZNAKEM jaký je u vybrané zkoušky
Zkoušky - Odznačit všechny zkouškyAlt+Dzruší se označení vybraných zkoušek

Ve Studentovi lze studentovi znovu zapsat neopakovatelný předmět splněný za 3. Zápis musí být do jiného roku+semestru než původní předmět. O tomto zápise se uloží informace do průběhu studia.