Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Bloky předmětů jsou vlastně vzory, z nichž se zkoušky kopírují nebo se také říká, že se zkoušky generují.