Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Slouží k vymazání dosud neplněné studijní povinnosti, která byla studentům zapsána omylem.
Postup při hromadném mazání jedné zkoušky:

V dialogu se specifikuje:
Stiskem tlačítka Pracuj se u všech studentů v nastaveném filtru smaže zkouška se zadaným kódem začínající ve školním roce a semestru, který je nastaven.

Mažou se pouze ty zkoušky, které nemají vyplněn výsledek zkoušky ani zápočet, tj. výsledek je "-" a nemají zaevidované žádné propadlé termíny

Vždy se smaže celý předmět, tj. pokud je předmět dvousemestrální, smaže se zkouška v obou semestrech (pokud student má už část povinnosti splněnou, zkouška se u tohoto studenta nesmaže).