Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Logy je možno prohlížet v aplikaci AVE.
Logy SIS chyb jsou průběžně ukládány do souborů a pomocí scriptu /lib_script/log_harvester.php jsou v pravidelných intervalech převáděny do databáze.
V případě webových farem stačí skript pouštět na jednom serveru a logy z ostatních sbírat vyplněním konfiguračních parametrů 'log_harvest_master' a 'log_harvest_slaves'.
Logy se dělí na: SQL chyby, PHP/SIS chyby, PHP parse/fatal chyby, SIS security warnings, SIS přihlašovaní/logovaní
Adresář, do kterého se ukládají *.log soubory se nastavuje v souboru def.inc $sis_config['log_path'].
<unikátní ID> se skládá z UNIX timestampu s presnosti na mikrosekundy a nahodneho cisla.
Při zapnutém logování SQL dotazů se tyto dotazy ukládají pouzedo souboru sis_dump.log.
SIS chyby - ukládání do databáze
33.png

Při ukládání chyb do databáze si můžete vybrat aplikaci, ke které chyba patří. Poté se v přehledné tabulce zobrazí seznam chyb a pokud je chyba typu SQL, zobrazí se i detail SQL.
Nové chyby jsou označeny jako nepřečtené. Chyby je možno označit jako přečtené zaškrtnutím a stisknutí tlačítka Proveď. Pokud jsou nějaké nepřečtené chyby, administrátorovi se na úvodní stránce zobrazí následující upozornění:
960.png

SIS přihlašování/logování
Zobrazuje chyby podobně jako SIS chyby. Zobrazují se chyby např. Překročen bezpečnostní časový limit apod.
PHP parse/fatal chyby
Zobrazuje chyby podobně jako SIS chyby. Zobrazují se PHP chyby např. překročena maximální doba běhu skriptu nebo závažné chyby v programu.