Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Hromadné vyplňování - možnost hromadného vyplnění těchto POLOŽEK:
"Platí pro Uchazeče""Platí pro Studenta""
"Další pokyny pro Uchazeče" a "Informace pro přijaté Uchazeče"


Datum elektronické přihlášky od, do, referenta pro Studenta a Uchazeče, min.body pro přijetí, dlouhé texty (Další pokyny pro Uchazeče a Informace pro přijaté Uchazeče CZ i EN) lze hromadně smazat vyplněním prázdné hodnoty.
Před nastavením se program zeptá, zda se má akce provést. Při kladné odpovědi se zvolená hodnota vyplní/vymaže u všech vyfiltrovaných oborů.


"Podmínky PŘ dodatečně změněny"


HROMADNÉ PŘIDÁNÍ TYPU PŘÍLOHY
Na záložce Typy přílohy je možno hromadně přidat k oborům z aktuálního filtru vybraný typ přílohy.
Možnost se nachází v okně pro hromadné vyplňování (vyvolá se přes tlačítko "Hromadné vyplň.").
Slouží pro nastavení parametrů potřebných pro přidání typu přílohy.


Po potvrzení se ještě objeví potvrzovací dotaz, zda se má přidání typu přílohy opravdu provést. V potvrzovacím dotazu je také uveden typ přílohy a parametry ostatních položek.


Po odsouhlasení a provedení akce se zobrazí počet přidaných typů příloh (tj. počet oborů, ke kterým byl zvolený typ přílohy přidán).
Typ přílohy se přidává pouze k oborům, které daný typ přílohy nemají.


ZKOUŠKY 1 - 8
zde lze hromadně vyplňovat některé položky k jednotlivým dílčím zkouškám 1 - 8.
Jedná se o položky:

Návrat - uzavře okno parametrů