Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Volba horního menu "Nástroje" "Studijní programy - omezení pro přij. řízení" otevře okno "Omezení počtu přihlášek pro přijímací řízení dle stud. programu".
Zde lze pro každý akademický rok přijímacího řízení nadefinovat ty studijní programy, na které bude možné za 1 osobu přijmout jen 1 přihlášku v rámci fakulty (jen na UK) nebo celé VŠ.