Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Předčasně zaarchivovanou přihlášku s pozastaveným přijímacím řízením lze vrátit zpět do Uchazeče pomocí funkce "Odarchivace přihlášky".
Volá se na záložce "Uchazeč" tlačítkem "Odarchivace přihlášky" (pod tlačítkem "Storno el. přihlášek").

Datové změny v důsledku předchozí archivace:
1. Telefonní čísla a mobil se do archivu ukládají dohromady "předčíslí + číslo". Zpětné "roztržení" by nebylo jednoznačné a proto se hodnota z archivu ukládá do přihlášky do položky pro číslo mobilu / telefonu 1 /telefonu 2 (záložka "Informace"). V Uchazeči je pak třeba čísla správně oddělit. Pomoci může historie položky. A také protokol, který se po odarchivaci v Parametrech vygeneruje. Pokud byly v archivu nějaká mob./tel. čísla, vygeneruje se protokol s těmito čísly.
Upozornění: V Uchazeči se do položky pro číslo mobilu (telefonů) vejde max. 15 znaků. Pokud se tam při odarchivaci nahraje celé číslo i s předčíslím, nemusí být číslo kompletní (s předčíslím může mít číslo až 24 znaků).
2. Při archivaci přihlášky se maže elektronická přihláška z WUCHA. Proto se po obnovení přihlášky z archvivu nezobrazuje "Registrační e-mail / login" (záložka "Informace", u mobilu). Ten není součástí datové struktury přihlášky, zobrazuje se v Uchazeči na základě dat elektronické přihlášky.