Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pro využití 2.běhu přijímacího řízení (např. z důvodu časového nesouladu doktorského přijímacího řízení, které dobíhá ještě po změně ak.roku, kdy je již povoleno podávat přihlášky do dalšího roku nebo z důvodu nenaplnění kapacity oboru v prvním běhu přijímacího řízení) je třeba založil obory 2.běhu PŘ kopií oboru 1.běhu.

Založení kopie pro 2. běh přijímacího řízení:

Okno "Editace záznamu číselníku"
Při přenosu přihlášky 2. běhu do Studenta se kód oboru nahradí kódem MATKY