Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V menu Zkoušky přibyla možnost zadávat jednomu studentovi: Nové - rozdílové zkoušky (bez bodů). Přibyla rovněž ikonka pro zadávání těchto zkoušek (vpravo od ostatních způsobů zadání nových zkoušek) - 1088.png
Tato možnost se používá pro zadání tzv. rozdílových zkoušek, které např. musí složit student navazujícího studia, který přichází z jiné školy. Za tyto zkoušky se nepřidělují body.
Zkoušky se zadávají stejným způsobem, jako "Nové - zadat předměty". Stejně se udělají před zápisem i kontroly. Jediný rozdíl je, že se zkoušky zapíší s nulovými body, i když jsou v předmětu za splnění nějaké body.
V seznamu zkoušek na stránce Zkoušky ve sloupci značeném "Inf" (jako informace) se u rozdílových zkoušek objeví písmeno "R".
Protože nejde o standardní studijní povinnost, na rozdílové zkoušky se není možné přihlašovat do výuky (po webu do rozvrhu).