Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V Tajemníkovi v editaci plánu je možno vyplnit položku "Ak.rok, od kdy kontrolovat nevyučovanost povinných předmětů".

Využívá se v programech Student, Koza při kontrole "kontroly na konci roku", "kontrola povinných předmětů":
  1. Změna se týká jen kontroly vyučovanosti povinných předmětů. Vždy se dělají kontroly, zda jsou splněné všechny zapsané povinné předměty i ostatní kontroly povinných předmětů.
  2. Změna kontroly se netýká FHS, která má jiné kontroly povinných
  3. Je-li položka "od kdy" v plánu studenta nevyplněná, znamená to, že se kontroluje jako dosud. Tedy kontrola vyučovanosti povinných předmětů v příštím roce se dělá vždy nezávisle na roku, pro který se kontroluje.
  4. Vyplněný akad.rok určuje, zda se bude kontrolovat vyučovanost dosud nesplněného povinného předmětu. Vyučovanost povinných předmětů se nekontroluje, je-li akad.rok v planu větší než akad.rok kontroly + 1

Příklady:
V planu studenta je vyplněno kontrolovat vyučovanost od 2021
V plánu studenta není rok vyplněný: