Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Další běh programu je závislý na typu zvoleného předmětu. Vždy se otevře okno pro daný typ v režimu prohlížení. Přechod do editačního režimu je možný tlačítkem oprava.Stiskem výše zmíněného tlačítka se zpřístupní údaje pro editování, včetně výběrů se seznamů. Jednotlivé údaje lze editovat obvyklým způsobem.
Možné typy a formuláře předmětů:
V režimu oprav je možno využít "dávkového zpracování" pomocí tlačítka OK + další

V tomto případě se po provedených kontrolách uloží opravy a otevře se příslušný formulář pro následující předmět ze seznamu. Jestliže je opravovaný předmět již poslední, chybová hláška na tento fakt upozorní a formulář je po uložení uzavřen.

Pokud během tohoto způsobu dávkového zpracování změníte filtr výběru a právě opravovaný předmět je v něm obsažen, pokračuje se dle nového výběru následujícím předmětem. Není-li součástí tohoto výběru, bude selekce ukončena a formulář aktuálního předmětu zůstane otevřen v režimu prohlížení.

Před uložením jakýchkoli změn jsou znovu načtena aktuální data a porovnána s těmi, která jsme měli k dispozici. Dojde-li k nesouladu, jsou změny zahozeny, formulář aktualizován a je třeba změny udělat znovu!

Po stisknutí tlačítka OK, které zavírá detail předmětu,
Výjimka:
Pokud BYL nebo po změně JE předmět dvousemestrální začínající v létě, neprovádí se kontroly na výše uvedené položky a změny se nepromítají do zkoušek, zápisů apod. Uživatel s právem tuto změnu může provést, ale pak musí zajistit správnost položek i v zápisech, zkouškách...