Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Výběrem nabídky Nový předmět, či tiskem kláves CTRL + N, případně kliknutím na ikonku 269.png zahájíme vytváření nového předmětu či malé/velké skupiny.
Otevře se okno Nový předmět:

288.png

Při zadávání nového kódu je třeba dbát pravidel pro kód předmětu. zde Na UK se před zadaný kód přidává písmeno podle fakulty.