Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Rychlé přecházení mezi otevřenými okny

Některé operace (např. Rychlý výběr, Skok, Záložky) vyvolají okno, v němž uživatel může něco zadávat nebo nastavovat. Jakmile ale uživatel klikne do formuláře studenta, okno může být zakryto jiným oknem, aniž by bylo ukončeno.
Přepínání mezi otevřenými okny:
Přehled oken, jichž se přepínání mezi okny týká:
Přehled otevřených oken se vyvolá volbou Pomůcky-Seznam oken (klávesa F9) nebo ikonkou Seznam oken (viz obrázek).

403.png

Zobrazí se okno Seznam oken s názvy otevřených oken.

404.png

Do příslušného okna se přemístíte:
Poznamenejme, že např. do okna Skok se můžete dostat také standardně volbou Pomůcky-Skok nebo ikonkou. Okno Seznam oken je prostě jednou z cest, jak dojít ke stejnému výsledku.