Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Jak vybírat neboli filtrovat

Filtr se nastavuje volbou Pomůcky-Filtr a třídění (klávesa F5) nebo pomocí ikony Nastavení filtru a třídění.Zobrazí se dialog se dvěma záložkami. Budeme se věnovat záložce Filtr.

Okno obsahuje tyto části:
 Okno filtry a třídění
Okno filtry a třídění

1271.png kliknutím na tuto ikonku se otevře zákaznická podpora k problematice filtrů a třídění.
Každá tabulka se skládá z položek, podle kterých lze vybírat záznamy. Některé tabulky mají několik málo položek, jiné tabulky obsahují desítky položek.
Pro přehlednost jsou u větších tabulek jednotlivé položky rozděleny do logických složek, podobně jako soubory v souborovém systému v počítači. Pro každou tabulku existuje speciální složka „Oblíbené položky“, kam je možné funkcí drag and drop (tahej a pusť), případně přes menu vyvolané pravým tlačítkem myši přemístit často používané položky. Nastavení se po ukončení programu uloží a při příštím spuštění je k dispozici.

Kromě položek tabulky (např. příjmení, druh studia, ...) lze k nastavení filtru u některých tabulek použít i hotové filtry které jsou více popsány zde


Další příklady zaměříme na tabulku Studenti, protože patří k nejčastěji filtrovaným tabulkám.

Jak vyhledat konkrétní položku ve stromečku položek
Položku lze najít buď přímo rozkliknutím v příslušné složce, kde se položka nachází, případně je možné použít vestavěné vyhledávání.Do pole vpravo od „Vyhledat“ napíšeme řetězec, který hledaná položka obsahuje (nezáleží na diakritice a velikosti písmen). Například vpíšeme řetězec „studium“. Po stisknutí ENTER, případně kliknutí na 1041.png
Hotové filtry
Hotové filtry
se ve stromečku položek označí první nalezená položka obsahující „studium“, tj. „Chyba při výpočtu popl. Za studium“. Po zmáčknutí F3, případně 1043.png se označení posune na další takovou položku, v tomto případě „Kreditní studium“ atd. Stlačení SHIFT F3 (ikonka 1044.png hledá řetězec v obráceném směru).
Poslední ikonka 1045.png otevře seznam všech položek obsahujících hledaný řetězec.
seznam položek obsahujících hledaný řetězec
seznam položek obsahujících hledaný řetězec
.
Požadovaná položka se vybere dvojklikem, případně stisknutím „Vyber označenou položku“.


Obecný postup při zadání filtru:
Poznámka: Jakmile volbou OK potvrdíte nastavení filtru, prosvítí se výklopná nabídka tabulek a je možné zadávat nový filtr pro jinou tabulku. Najednou tak zadáte např. filtr pro tabulku studentů (studenti z 1.ročníku) i pro tabulku zkoušek (studijní povinnosti z 2.semestru).

Pravidla při nastavování filtru:
U položky lze vybrat:
  1. hodnoty pomocí číselníku
  2. hodnoty pomocí předdefinovaných variant
  3. rozsahem hodnot nebo zadáním přesné hodnoty
  4. hodnoty typu položka vyplněna / položka nevyplněna
  5. kombinované nastavení, např. pomocí číselníku a předdefinovaných variant
  6. negaci vybraných hodnot
Každá položka tabulky má jiný charakter, proto se např. některé položky filtrují podle číselníku, jiné podle číselníku a variant a některé jenom rozsahem. Navíc u každé položky lze zadat podmínku typu položka vyplněna / položka nevyplněna.
V dalším textu jsou jednotlivé možnosti rozebrány podrobněji včetně příkladu typické položky daného typu.
Možnosti nastavení různých položek:
1. položky nastavované pomocí číselníku - příkladem může být druh studia, protože to je položka vázaná na číselník o několika hodnotách. Po dvojitém kliknutí na položce se zobrazí dialogové okno:Výběr hodnot:
U „Velkých“ číselníků je v okně na záložce Rozsah ještě tlačítko Výběr jinak, které vyvolá okno pro výběr z číselníku. Můžete zúžit výběr položek z číselníku. Označte dvojklikem hodnoty, které chcete přidat do filtru, a tlačítkem OK je přidáte. Tlačítkem Návrat zavřete okno Výběr z číselníku beze změny.

2. položky nastavované pomocí variant - příkladem může být ročník. Po dvojitém kliknutí na položce se zobrazí dialogové okno:
Výběr hodnot:

3. záložka "Nejčastější" - na záložce jsou zobrazeny nejčastěji používané podmínky (výběry) jednak přes všechny uživatele (Globální výběry), jednak pro konkrétního uživatele (Moje výběry). Podmínky jsou seřazené dle četnosti od nejčastějšího výskytu dolu. V případě, že podmínka pro danou položku ještě nebyla nikdy definována, záložka se nezobrazí.


4. položky nastavované pomocí rozsahu - příkladem může být položka kruh, protože buď chcete vyfiltrovat studenty z určitého kruhu nebo chcete studenty z kruhu např. 15 až 25 a z kruhu číslo 45. Po dvojitém kliknutí na položce se zobrazí dialogové okno:


Poznámka: Při filtrování data a času (např. v UCHAZEČi položka „Datum a čas – 1. zkouška“) musíte psát do rozsahu s datem konkrétní hodinu, chcete-li do filtru zachytit Vámi požadované hodnoty. Příklad: Chcete zobrazit všechny studenty, kteří dělají přijímací zkoušku 15.06.2012. Musíte zadat do intervalu od 15.06.2012 0:00 do 15.6.2012 23.59.

Malinko víc možností poskytuje zadávaní textových hodnot. Jako příklad si uvedeme zadání pro položku Příjmení:

Chceme-li vybrat např. Příjmení začínající na An, vložíme do okna řetězec An, zaklikneme „Začíná“ a stiskneme Přidej do podmínek. Vyberou se tím příjmení typu Anton, Antonovič atd. Můžeme však požadovat, aby se příjmení rovnalo přesně tomu, co zadáme, případně aby obsahovalo dané zadání nebo na něj končilo. Volbu provedeme příslušným označením jednoho z polí „Je rovná“, „Začíná“, „Obsahuje“ anebo „Končí“.
Označená zaškrtávátka "S diakritikou" a "Rozlišovat velká a malá písmena" znamená, že záleží na diakritice a rozlišují se velká a malá písmena.
Výchozí nastavení nových položek je: "Diakritika" zaškrtnutá a "Velikost písmen" odškrtnutá.
Pozor, pokud chcete pomocí textové hodnoty nastavit filtr na položku velkého číselníku, je třeba vyplnit kod, ne název číselníkové položky!
Samozřejmě, pro textová zadání můžete použít zadání pomocí „Položka je v intervalu“ a „Výčet hodnot“

4. položky nastavované volbou JE VYPLNĚNA / NENÍ VYPLNĚNA - příkladem může být položka nový studijní stav, která je sice vázána na číselník, lze pro ni vybírat i z variant, ale v danou chvíli chcete vybrat studenty, kteří v položce nový studijní stav mají vyplněno cokoliv. Po dvojitém kliknutí na položce se zobrazí dialogové okno.


5. položky nastavované kombinovaně - příkladem může být položka studijní stav, která je vázána na číselník studijních stavů, ale zároveň jsou smysluplné varianty typu studijní stav aktivní, což jsou vlastně číselníkové stavy studuje, opakuje, má podmíněný zápis nebo má rozložený ročník. Potřebujete-li k aktivním studentům vybrat ještě studenty, kteří mají přerušené studium, vyberete z číselníku ještě Přerušeno. Po dvojitém kliknutí na položce se zobrazí dialogové okno:Výběr hodnot:

6. Výběr negací nastavených hodnot - příkladem může být položka druh studia. Chcete-li vybrat všechny druhy studia, které se nezpracovávají v matrice, můžete to udělat tak, že vyberete variantu Matrika a zaškrtneme Negace výběru.