Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Jak třídit

Třídění se nastavuje volbou Pomůcky - Filtr a třídění (klávesa F5) nebo pomocí ikony Nastavení filtru a třídění.Práce s tříděním položek je obdobná, jako práce z filtry. Je potřeba se přepnout na záložku Třídění:Třídění může být dvojího typu. Předdefinované a pracovní. V části předdefinované je seznam nejčastěji používaných třídění. Tady je situace velice jednoduchá, stačí si myší nebo klávesnicí vybrat příslušné třídení označené modrou ikonkou. Na pravé straně je výběr položek, které nelze nijakým způsobem měnit.

V případě, že nám nepostačuje předdefinované třídění, je možné si poskládat třídění vlastní (pracovní):


Výběr položek třídění funguje na stejném principu, jako výběr položek filtru. Narozdíl od položek filtru tady záleží na pořadí. Ke změně pořadí položek je možné použít červených šipek nahoru a dolu.
Při dvoukliku na položku třídění se otevře dialogové okno,kde je možné nastavit další podmínky pro vybranou položku třídění. Konkrétně je možné:
I třídění lze ukládat a spravovat obdobně jako filtry.