Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Hlavní okno slouží k přehlednému zobrazení existujících UAR (horní část) a případně i filtrů příslušejících k aktuálně vybrané UAR (dolní část).

Vlastní UAR se přidávají/upravují/mažou pomocí tlačítek v dolní části okna a vyplňují se do polí nad panelem zobrazujícím aktuální filtr a třídění (viz Obr.1).
Obr.1 - vyplňování údajů o UAR
Obr.1 - vyplňování údajů o UAR

V Harmonogramu akademického roku nelze vymazat událost AKADSEM - "Akademický rok - semestr". Je-li aktuálně vybraná událost typu AKADSEM, tlačítko Vymazat je nepřístupné.
I oprava je pouze částečná, lze editovat jen následující položky:
UAR se dají třídit a filtrovat pomocí standardního nástroje (ikony 41.png) "Filtry a třídění".
Tlačítko s popiskem "Filtry" je přístupné pouze pokud je vybrán typ UAR, který má v číselníku v položce HARFY vyplněno písmeno T. Toto tlačítko otevře nové okno, kde je možné nadefinovat filtry pro vybranou UAR, které omezují její použití na vybranou skupinu např. studentů.

Číselník typů událostí Harmonogramu akademického roku si můžete prohlédnout zde.

Pravidla zadávání UAR


Jen pro UK:
Na prostředí UK je puštěný trigger, který nedovoluje u událostí 'WROZVST','WPREDMST','WPREDMSTLI','WPREDMSTPR' vytvořit novou událost s časem od XX:XX, pokud v časovém rozmezí +- 15 minut již existuje událost na jiné z fakult