Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V programu TAJEMNÍK se vytvoří studijní plány s příslušnými kontrolami. V programu STUDENT s modulem PĚNKAVA se studijní plány používají jako číselník, podle kterého se jednotlivým studentům přidělí studijní plán. To umožňuje, aby se v potřebných termínech kontrolovalo plnění studijního plánu, tj. plnění kontrol, které jsou součástí daného studijního plánu.
Číselník studijních plánů se tedy neopravuje v programu PARAMETRY, ale výhradně v programu TAJEMNÍK nebo FĚNIX