Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Aplikace Harmonogram akademického roku slouží k evidenci různých událostí, které utvářejí organizační průběh akademického roku.
Příklady těchto událostí:
Typy událostí jsou definovány v číselníku "Typy událostí akad.roku", který je možné upravovat jako jiné číselníky v Parametrech. Většina událostí byla dříve definována na záložkách v programu Parametry nebo v definičním souboru webových modulů. Nyní se tyto údaje evidují v aplikaci Harmonogram akad. roku.
Událost(i) akademického roku budeme dále označovat zkratkou UAR.