Uchazeč

Uchazeč » Uchazeč

Program Uchazeč byl vyvinut pro účely evidence uchazečů o vysokoškolské studium, shromažďování jejich osobních údajů a údajů o průběhu a výsledku přijímacích zkoušek.
Je třeba hned na začátku zdůraznit, že jednotlivé verze se mohou lišit v závislosti na konkrétní fakultě a jejích požadavcích. V dalším textu budou proto popsány společné části a v případech, kdy se postupy na jednotlivých fakultách liší, bude na tyto upozorněno.