Rozvržení plochy pro pravidelný rozvrh

Metro NG » Program Metro NG » Rozvržení plochy pro pravidelný rozvrh

Pracovní plocha je pomocí os rozčleněna vodorovně i svisle na jednotlivé oblasti. Podrobný popis jednotlivých oblastí bude v dalších kapitolách. Tažením myší lze osami posouvat vodorovně i svisle, a tím měnit rozměry jednotlivých oblastí.

738.png