Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Rozdělení učeben je patrné na následujícím obrázku:

739.png

K dispozici jsou tři úrovně dělení:
Kliknutím na některou z výše uvedených nerozbalených položek se dostaneme o úroveň níže, opětovným kliknutím se položka znovu zabalí.
Umístění myši na libovolnou položku seznamu budov či místností se v oblasti detailů zobrazí popis budovy, eventuálně místnosti, tak jak je zadán v číselníku budov, ev. učeben.
Z lokálního menu lze nastavit proužkizaci (nezobrazování vybraných položek) a na uzlech typu Budova styl (barvu) učeben této budovy.

 Viditelnost řádek + barva učebny
Viditelnost řádek + barva učebny