Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Následující obrázek ukazuje rozvrhování podle studentů v závislosti na použité struktuře číselníku Okruhy.

740.png

Z obrázku je patrné, jak je důležité podrobně a kvalitně připravit číselník okruhů studentů.
Kliknutím na některou z položek hierarchického uspořádání studentů ji můžeme rozbalit na nižší úroveň nebo naopak zabalit. Tímto způsobem je možno prohlížet konkrétní předmět u jednotlivých skupin studentů.
Další, na co je třeba v číselníku okruhy poukázat, je skutečnost, že některé sestupy v tomto číselníku jsou dány jednoznačně (např. z programu Informatika lze zvolit pouze druh studia bakalářské nebo navazující) a jinde je ponechána možnost volby mezi různými sestupy (např. při vybraném programu a druhu studia možnost další volby sestupu dle ročníku, kruhu nebo jazykových skupin).

Poznámka: Z obrázku je možno vyčíst, že předmět Organizace a zpracování dat je určen pro informatiky ve třetím ročníku bakalářského studia a pro informatiky navazujícího studia.
Z lokálního menu lze nastavit proužkizaci (nezobrazování vybraných položek) a styl (barvu) okruhů. Nastavení je možné jedno- nebo dvouúrovňové, tj. např. Program I nebo Program I Ročník 3.