Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na následujícím obrázku je výsek plochy s oblastí dosud nerozvržených RL.

743.png

Takto připravený RL je možno tažením myší uchopit a umístit jej do rozvrhu jak v čase, tak i do konkrétní místnosti. Okamžitě vidíme případné kolize s již existujícím rozvrhem jak z hlediska posluchárny, tak z hlediska jednotlivých skupin studentů, kterým je rozvrh určen i z hlediska vyučujícího. Prostým posouváním RL myší je možno tyto kolize řešit.