Práce s číselníky

Tajemník » Práce s číselníky

Velmi často při zadávání různých údajů se setkáme s nutností výběru hodnoty z číselníku. Viz následující obrázek:

751.png

Číselníky jsou různě dlouhé seznamy hodnot vybraného okruhu. Abychom se v nich snadněji orientovali, je vhodné jejich rozsáhlost omezit výběrem. V případě, že znáte kód vyhledávané položky, je možno jej zadat přímo. V opačném případě kliknutím na šipku z výše uvedeného obrázku otevřete nové okno s požadovaným číselníkem. Práce s ním je popsána v následujícím textu.

749.png

Kliknutím na nadpisy jednotlivých položek docílíme setřídění číselníku podle vybrané položky.

V dolní části okna je možno zadat kritéria pro výběr konkrétního okruhu:

Použití funkčních tlačítek:

750.png

Poznámka: K zadávání nových položek do jednotlivých číselníků a jejich editace slouží program Parametry. Výjimkou jsou číselníky Učební plány, Učitelé a Předměty, které jsou editovány přímo v příslušném modulu programu Tajemník

Přehled používaných číselníků je v následující tabulce:

ČíselníkAtributy výběruModulUložení filtru
Budovykód, název obsahuje, ANAZEVU
Druh studiakód, název obsahuje, ANAZEVK
Forma studiakód, název obsahuje, STUPRK
Klasifikace předmětukód, název obsahuje, ANAZEVP
Oborykód, název obsahuje, STUPRK
Předmětykód, název obsahuje B,K,PAno
Státkód, název obsahuje, DLNAZEVU
Termíny kontrolkód, název obsahuje, ANAZEVB
Třídy povinnostíkód, název obsahuje, NAZEVP
Typy atributů předmětůkód, název obsahuje, NAZEVP
Učební plánkód, název obsahuje, KREDITNI, fakultaB
Učitelékód, název obsahuje, USTAVPAno
Ústavkód, název obsahuje, SEKCEU,P