Volbou Hromadné/Hromadný tisk výsledků kontrol ... provedeme kontrolu vyfiltrovaných studentů podle předem určených kontrol. Postup je následující:
  1. pomocí ikonky 724.png otevřeme okno Nastavení pro kontroly plnění povinností, kde určíme, které kontroly mají proběhnout
  2. ikonkou 225.bmp vyfiltrujeme studenty, které chceme kontrolovat
  3. volbou Hromadné/Hromadný tisk výsledků kontrol ... z hlavního menu spustíme vyžadované kontroly. Zobrazí se následující hláška, připomínající kroky 1 a 2:Po potvrzení se provedou kontroly a výsledek se uloží na místo určené v dialogu:Poté je možno soubor kdykoliv otevřít a vytisknout.