Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Pouze pro UK!
Na žádost RUK je přidaná nová kontrola při zápisu předmětů kreditním studentům, která hlídá vyplnění E-kreditů v předmětech.
Kontroluje se u studentů UK, kteří jsou kreditní a studují bakalářský, magisterský nebo navazující druh studia. Nekontroluje se při zápisu rozdílových zkoušek.
Nulové kredity smějí mít jen předměty:
Předměty, které mají mít nenulové E-kredity a nebudou je mít vyplněné, nelze zapsat kreditnímu pregraduálnímu studentovi do roku 2008 a vyššího. Proto je třeba včas (před zápisem předmětů ve Studentovi) v Tajemníkovi vyplnit E-kredity u předmětů, které si mohou zapsat kreditní studenti. Obvykle jsou to všechny předměty, protože si je student může zapsat jako volitelné předměty. Může si je dokonce zapsat i student z jiné fakulty UK.
Jak zkontrolovat předměty v Tajemníkovi
Kontrolu lze udělat s rolí Tajemník-správce ve zpracování pro rok 2008. Zaškrtnete "Vyučované předměty" a do rozšířeného filtru zadáte následující podmínku:
vebody=0 AND pskupina IS NULL AND patrpridbody='N' AND NOT(vtyp IN ('1','2','3','D','-','--','S'))AND pjenpgs IS null
Po výběru se zobrazí předměty, které mají nulové E-kredity a nelze je tedy zapsat kreditnímu pregraduálnímu studentovi. Viz obrázek:

783.png

POZOR !!! Musíte mít Tajemníka 9.62.0.19 a vyššího.