Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Mód Nový semestr je určen pro hlavního rozvrháře k přípravným pracem na dosud nezaloženém rozvrhu v novém akademickém roce. Zobrazí se následující okno:

812.png

Jednotlivými tlačítky lze vytvářet, kopírovat nebo mazat různé druhy dat. Pokud jsou některá tlačítka neaktivní, je nejprve nutné splnit zmiňované předpoklady.
Předtím, než zadáte pokyn k vymazání dat, se ujistěte, že se skutečně nacházíte ve správném akademickém roce a semestru.
Podrobnější informace k jednotlivým tlačítkům
Pozn.: fyzické týdny jsou určené juliánským datem předcházející neděle, viz též kap. Typy rozvrhových lístků.
Příklad: v roce 2014 první je říjnový týden 2457488 (předcházející neděle je 28.9.2014).
Konverzi datumů lze provést buď v rámci SQL nebo např. zde: http://www.instesre.org/Aerosols/JD.htm