Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Rozšíření programu Student o výpočet a evidenci poplatků za nadstandardní délku studia (dále modul Poplatky) vychází z poslední novely zákona o VŠ a praktických zkušeností s jeho uplatňováním.
Pomocí dat z databáze SIMS a vlastních údajů evidovaných ve Studentovi vypočítává datum, od kterého by měl student (podle současných údajů) začít platit za delší či další studium. Pokud je toto datum vzdáleno od aktuálního data méně než určitý počet dnů, založí k danému studiu nový poplatek, čímž je spuštěn celý proces jeho vypořádání.
Do modulu je postupně zapracovávána i možnost evidence jiných (převážně administrativních) typů poplatků.
V programu Uchazeč může omezená verze modulu Poplatky sloužit k evidenci poplatků za přijímací řízení.