Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Vytvoření šablony formuláře
1. Otevřeme Správu SIS a v menu vybereme volbu "Přihláška ke studiu".
Objeví se seznam vytvořených šablon pro formuláře.
Pod seznamem nalezneme akce, které se šablonami můžeme provádět. Pokud budeme chtít šablonu smazat, nesmíme zapomenout, že smažeme i její přiřazení k fakultám/druhům/formám/oborům.

909.png

2. Klikneme v menu na volbu "Nová šablona"
910.png
Název šablony je libovolné jméno, podle kterého si šablonu poznáme. Příkladem může být "MFF - Bakalářské".
Následuje tabulka, ve které jsou obsaženy veškeré údaje, které je možno do šablony přihlášky zahrnout. Tato tabulka je tvořena pěti sloupci:
Poznámka: Změněné langy platí pro celou fakultu, která změny provedla!

Kliknutím na tlačítko Uložit šablonu uložíte. Nyní šablonu uvidíte mezi ostatními. Můžete ji opět zeditovat, pokud bude potřeba - nebo ji smazat, pokud ji nadále potřeba nebude.

3. Jakmile máme připravené šablony pro přihlášky, můžeme je přiřadit k jednotlivým druhům studia v menu Přiřazení šablon.