Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V menu Možnosti uživatele tohoto modulu je jedna specifická funkce, určená pouze administrátorům. Touto možností je Správa SIS - povolit přijímání automaticky generovaných mailů (jen pro administrátory) - viz následující obrázek:

947.png

Zda bude tato volba zaškrtnuta implicitně, nastavuje univerzitní administrátor v modulu Správa SIS případným zaškrtnutím option "mail_debug".

948.png

Při zaškrtnutí volby Správa SIS - povolit přijímání automaticky generovaných mailů (jen pro administrátory) v modulu Osobní údaje budou administrátorovi chodit všechny automaticky generované maily z těch fakult, pro které má přidělenou nějakou administrátorskou roli. V případě, že se jedná o univerzitního administrátora, tento bude dostávat univerzitní maily (tj. pro UK fakulta = 11000) plus maily z těch fakult, na kterých má nějakou administrátorskou roli.

Použitím této volby je možno odhalovat případné chyby při generování a posílání mailů v rámci SIS a daných fakult. Tyto maily budou chodit na adresu uvedenou v SIS - tj. modul Osobní údaje / Informace. V případě, že tato adresa nebude vyplněna, maily posílány nebudou. Je třeba si uvědomit, že budou zasílány kopie všech mailů vygenerovaných systémem. Tedy bude-li posílán mail se změnou termínu zkoušky dvaceti studentům, přijde dvacet mailů. Dá se tedy očekávat, že počet takto přijímaných mailů může být i v řádu tisíců. Jedná se o přesné kopie původních mailů, nikterak neoznačené.
Původní adresát dostane své maily nezměněné a nikterak se nedozví, že kopie byla zaslána administrátorovi.

Celouniverzitní administrátor dostane jen ty maily, kde je fak = 11000 a dále pak maily ze všech fakult, kde je i fakultním administrátorem.