Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79

Používají školy, které pracují s programem TAJEMNÍK.
V horní části stránky je seznam rolí a jim přidělených způsobů zpracování. Zobrazuje se školní rok a semestr, role a způsob zpracování.
Dole jsou tři tlačítka pro opravu řádku, nový řádek a vymazání řádku. Dále tlačítka pro nastavení filtru na předměty (pro vybranou roli a způsob zpracování) a tlačítko pro nastavení práv pro atributy předmětů.
Pro jednu řádku se zadává:
Definice práv jednotlivých rolí platí pro celý akademický rok - již se nezadává semestr!


Aby se mohl používat program TAJEMNÍK je potřeba:
Vzhledem ke změně způsobu definování práv pro jednotlivé role doporučujeme revizi stávajících rolí, jejich sjednocení pro zimní+letní semestr daného roku a případnou úpravu textů jednotlivých rolí tak, aby z nich byly odstraněny zmínky o rozvrhu, který již není součástí programu Tajemník.