Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
E-mailové šablony slouží k definici mailů zasílaných studentům a uživatelům prostřednictvím jednotlivých modulů SIS. Ve filtru vyberte aplikaci a poté email. Po stisknutí tlačítka "Zobraz" se zobrazí editační okno k úpravě emailu.
Položky v závorkách např. <id> se při odeslání emailu nahradí příslušným textem. V poznámce jsou vysvětleny použitelné položky.
Fakultní subšablony
Pro univerzitní administrátory přibyla možnost definovat použití fakultních subšablon.
K tomuto náleží položka Režim fakultních subšablon:

 Zadání šablony s využitím fakultní subšablony
Zadání šablony s využitím fakultní subšablony


 Náhled výsledné šablony v režimu fakultních subšablon
Náhled výsledné šablony v režimu fakultních subšablon