Historie přihlášených termínů zkoušky

Student » Stránka Zkoušky » ZKOUŠKY » Historie přihlášených termínů zkoušky

Ze stránky Zkoušky je možno otevřít okno Historie přihlášených termínů ke zkoušce pomocí tlačítka 1004.png. Tato volba je přístupná pouze v případě, že škola má logované zkoušky.

Seznam sloupců:

KOMBINOVANÁ ZKOUŠKA - pouze pro fakulty s kombinovanou zkouškou
V tabulce se v tomto případě ještě zobrazí následující sloupce:

POMOCNÁ FRONTA - pouze pro fakulty, které mají nastavený konfigurační parametr term_st2.hlidat_obs = 'R'
V tabulce se v tomto případě ještě zobrazí sloupec:Poznámka: Pořadí sloupců může uživatel libovolně měnit, program si nastavení pamatuje.