Šablony pro zobrazení a tisk pozvánek

Pozvánky na státní zkoušky » Šablony pro zobrazení a tisk pozvánek

Pro zobrazení pozvánek jsou používány šablony ve formátu RTF.
Tyto šablony jsou uloženy v podadresáři ../res/szz/xxxxx_aaaa, kde xxxxx je kód fakulty a aaaa kód typu pozvánky (z možností bap|map|oddp|rig pro obhajobu bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, popř. szz pro státní zkoušky). Pro případ, že byste chtěli zadat dosud neexistující šablonu, připravte ji ve formátu rtf a zašlete do Erudia. Po nutných úpravách bude předána na RUK k umístění do příslušného adresáře.
Proměnné jsou zástupné řetězce použitelné v rámci šablony, které budou v konkrétní pozvánce vygenerované na základě této šablony nahrazeny sktutečnými daty daného studenta a studia.
V podkladových dokumentech ve formátu RTF - šablonách lze používat následující proměnné:
ProměnnáNázevPoznámka
dkonzult1 | dkonzult2 | dkonzult3jednotliví konzultantiod verze 82
doponent | doponent2 | doponent3 | doponent4jednotliví oponenti 
dpredsedajméno a katedra předsedy komise 
druhdruh studia 
dvedoucivedoucí práce (školitel) 
fakultafakulta 
konanidatum a čas konání 
konzultantihromadný blok všech uvedených konzultantůnamísto proměnných dkonzult1, dkonzult2 a dkonzult3 - očekává se na stejném místě jako první nahrazená, tedy na pozici prvního tabelátoru na řádku s nadpisem, a vloží stávajícím způsobem formátovaná jména všech uvedených konzultantů, která budou automaticky odřádkována a odsazena na dalším řádku na pozici prvního tabelátoru - od verze 84
mistomísto konání 
nazevnázev (téma) práce 
oborstudijní obor 
odpovidajméno osoby odpovědné za správnost 
oponentihromadný blok všech uvedených oponentůnamísto proměnných doponent, doponent2, doponent3 a doponent4 - očekává se na stejném místě jako první nahrazená, tedy na pozici prvního tabelátoru na řádku s nadpisem, a vloží stávajícím způsobem formátovaná jména všech uvedených oponentů, která budou automaticky odřádkována a odsazena na dalším řádku na pozici prvního tabelátoru - od verze 84
predsedajméno předsedy komisetotéž jako dpredseda, ale bez katedry - od verze 84
studentjméno studenta 
stuprstudijní programod verze 81
ustavkatedra 
vytvorenodatum vytvoření pozvánky 
zaverzávěrsmysluplná pouze pro rigorózní práce
zkouskatyp zkoušky či obhajobypro obhajoby z langů bap.nadpis, map.nadpis, dis.nadpis, rig.nadpis

Aplikace proměnných
Výše vyjmenované názvy proměnných je nutné uvádět v šabloně ve formátu %%název_proměnné%% - uzavřeny mezi dvojitý znak procenta, tedy např. %%misto%% bude nahrazeno skutečným místem konání. Proměnné obvykle dosazují pouze hodnoty, je tedy třeba je v šabloně uvést patřičným titulkem.
Novinky:
Ve verzi 84 modulu szz byly implementovány nové proměnné predseda, konzultanti a oponenti použitelné v RTF šablonách pozvánek, za účelem úspory místa a eliminace nadbytečných odřádkování v dokumentu vygenerovaném na základě těchto šablon. Lze tak nyní použít proměnnou konzultanti namísto proměnných dkonzult1, dkonzult2 a dkonzult3 - očekává se na stejném místě jako první nahrazená, tedy na pozici prvního tabelátoru na řádku s nadpisem, a vloží stávajícím způsobem formátovaná jména všech uvedených konzultantů, která budou automaticky odřádkována a odsazena na dalším řádku na pozici prvního tabelátoru. Stejným způsobem lze použít proměnnou oponenti místo stávajících proměnných doponent, doponent2, doponent3 a doponent4. Nadále je možné použít i uvedené dosavadní proměnné, nový způsob však eliminuje prázdné řádky vyhrazené v šabloně pro jednotlivé osoby, které pro danou pozvánku nejsou uvedeny. Proměnná predseda nahrazuje rovněž stále použitelnou proměnnou dpredseda, resp. je její volitelnou alternativou pro získání formátovaného jména předsedy bez katedry.
Editovat v tomto modulu můžete pouze pozvánky na tyto typy akcí:
Pozvánky na obhajoby studentských prací se zde pouze tisknou, data jsou přebírána z aplikace Student
Při zpracování šablony v LibreOffice/OpenOffice může dojít k problémům se zobrazováním diakritiky, vhodnější je použít MS Word.
Při úpravě šablony se může stát, že se do zástupného řetězce pro konkrétní hodnoty ve tvaru %%tag%% dostanou při ukládání nadbytečné formátovací znaky (nemusí se ani zobrazovat v GUI). Důsledkem je nezobrazení očekávaných hodnot. V takovém případě je nutné soubor se šablonou zkontrolovat a upravit ve vhodném textovém editoru a odstranit tyto formátovací znaky.