Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Generováním z bloku do předběžného zápisu (tabulka PZAPIS) se zapíší předměty místo do zkoušek pouze do předběžného zápisu. Student má potom možnost si po webu zápis upravit v modulu Zápis předmětů a rozvrhu.
Při zápisu z bloku do předběžného zápisu se sestaví seznam ke generování z bloků, které patří ke studiu, tj. mají odpovídající fakultu, druh studia, formu studia, ročník, obor event. zaměření. Seznam se dělá stejně jako pro normální generování. Musí být vyplněn příslušný stav - aktuální nebo nový, podle roku, do kterého se generuje.
Při generování do předběžného zápisu:
Při generování do předběžného zápisu se dělají jen základní kontroly:
Ostatní kontroly se dělají až při kontrole zápisu studentem a také při zápisu do zkoušek studenta na studijním.
U takto vygenerovaných předmětů se studentům na webu zobrazí poznámka, že byly generovány studijním oddělením.