Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Program PARAMETRY se věnuje
Program se ovládá pomocí voleb na stránkách okna Parametry a standardního hlavního menu.