Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Změny examinace jsou povoleny pouze pro uživatele s příslušným oprávněním.
Od verze Tajemníka 17.1.0.17 se při změně examinace kontroluje zda:
  1. předmět nemá zapsán žádný student. Jedná se o zpřísnění původní kontroly, kdy bylo možné provést změnu examinace i u předmětu, který byl zapsán, ale nebyl doposud žádným studentem (s)plněn. Je-li předmět zapsán pouze v předběžném zápisu, pak je uživatel při změně examinace na tuto skutečnost upozorněn, ale změnu je možné provést.
  2. Na daný předmět není vypsán žádný termín.
Při změně examinace se objeví v dialogovém okně informace o počtu zapsaných předmětů, počtu plnění předmětu a počtu vypsaných termínů:
1205.png


Poznámka: Změnit examinaci u předmětu, jehož variantu má již nějaký student zapsanou, bylo dříve povoleno pouze u skupin examinací, které mají povolené stejné výsledky a počty pokusů.
Skupiny examinací se stejnými výsledky a počty pokusů:
1. ['K','F','1'..'3','D','S']
2. ['L','R','P','I','J']
3. ['*','X','#']
4. ['Z','Q']