Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na stránce Číselníky je umístěn seznam opravovatelných číselníků systému STUDIUM.
Některé číselníky v seznamu nelze opravovat - buď se zpracovávají v jiném programu (např. předměty studentů) nebo mají pevný obsah (např. pohlaví).


Číselníky smí měnit pouze uživatel se speciálně zadanými právy.
Také na rušení a sjednocování kódů musí být uživateli přiděleno speciální právo.


Vyhledání číselníkuPráce s číselníkem - prohlížení vybraného číselníku. V závislosti na právech uživatele je zde také možnost číselník opravovat nebo přidávat záznamy.
Hromadná oprava číselníku - slouží k opravě a přidávání číselníkových záznamů přímo v okně s položkami číselníku. Není zde možnost filtrovat záznamy. Je přístupná pouze uživateli s právem sjednocovat číselníky.
Tisk číselníku - tisk zvoleného číselníku.