Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tlačítkem Práce s číselníkem se pro vybraný číselník vyvolá okno Prohlížení číselníku.
Prohlížení a práce s číselníkem.
Prohlížení a práce s číselníkem.

TŘÍDĚNÍ
V okně jsou uvedeny jednotlivé položky číselníku a lze je setřídit kliknutím na název sloupce, podle kterého chcete záznamy seřadit. Opakovaným kliknutím se pak mění logika třídění (sestupně x vzestupně).
FILTRY, HLEDÁNÍ
Rozsah velkých číselníků lze omezit pomocí vstupních polí
Do některého z vyjmenovaných polí se vepíše určitá hodnota a tlačítkem Výběr se vyberou záznamy číselníku odpovídající zadání.
Univerzální číselník - pole Fakulta se nezobrazuje.
Univerzální číselník - pole Fakulta se nezobrazuje.

EDITACE
Tlačítkem Prohlížení/Oprava je možné editovat vybranou položku číselníku. Akci lze vyvolat rovněž klávesovou zkratkou Alt + P
Editace vybrané položky číselníku.
Editace vybrané položky číselníku.

PŘIDÁNÍ NOVÉ POLOŽKY DO ČÍSELNÍKU
Tlačítkem Nová řádka lze založit novou řádku v tabulce číselníku a doplnit patřičné údaje.

Pro multi-fakultní instalace:
Při zadávání nové položky do číselníku, u kterého se eviduje také fakulta, se kontroluje, zda nový kód položky má na prvním místě PÍSMENO příslušející dané fakultě. Pokud ne, automaticky ho doplní. V případě, že po této opravě kód přesahuje povolenou délku, vyzve program uživatele ke zkrácení kódu.
Přidání nové položky do číselníku.
Přidání nové položky do číselníku.
POZOR – kódy pište velkými písmeny bez diakritiky (tj. bez háčků a čárek) !