Kombinovaný mód

Metro NG » Metro NG a aplikační módy » Kombinovaný mód

Pomocí ikonky 1134.png s Metro přepne do Kombinovaného módu.
Tento mód zobrazí rozvrh vybraných učeben a vybraných okruhů ve všech týdnech semestru. Typické použití je pro přehledné rozvrhování zejména kombinované výuky.
Vertikální osa zobrazuje všechny týdny výuky (jejich počáteční datum) a v rámci každého týdne vybrané posluchárny, resp. okruhy.
Jednotlivé týdny lze zabalit a rozbalit a mít tak přehledně zobrazeny pouze ty týdny, které jsou pro aktuální fázi rozvrhování potřebné.
1135.png

Zadávání výběru učeben a okruhů
Učebny a okruhy lze vybrat pomocí lokálního menu (pravým tlačítkem myši) nad libovolným týdnem výuky, položka 'Přidat učebnu/okruh do výběru'.
Do dialogového okna se uvedou kódy požadovaných učeben/okruhů. V případě zadání více učeben/okruhů najednou jsou kódy oddělené mezerou.
Učebny i okruhy lze z výběru odstranit opět pomocí lokálního menu na příslušné učebně.