Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Termíny zkoušek - vypisování (2) používá následující práva:

PrávoSíla právaPopis
prohlizet (view)učitel
ústav
sekce
fakulta
prohlížení termínů zkoušek
upravovat (edit)
upravovat jen termíny (edit_trm)
upravovat szz (edit_szz)
upravovat jen termíny szz (edit_szz_trm)
učitel
ústav
sekce
fakulta
edit = vypisování/editování termínů zkoušek, přihlašování/odhlašování studentů za ...
edit_trm = vypisování/editování termínů zkoušek bez možnosti pracovat se studenty za ...
edit_szz = vypisování/editování termínů státních zkoušek, přihlašování/odhlašování studentů za ... - použití je podmíněno modulem szz_st
edit_szz_trm = vypisování/editování termínů státních zkoušek bez možnosti pracovat se studenty za ... - použití je podmíněno modulem szz_st
za koho vypisovat (sign)učitel
ústav
sekce
fakulta
z jaké skupiny učitelů vybírat zkoušejícího
ignorovat obdobi (ignore)ano/nemožnost ignorovat omezení daná parametrem obdobi