V této kapitole je popsáno zpracování pro VZP, které lze provádět také v programu STUDENT z menu Pojišťovna. Dále jsou popsány výpočty, z nichž některé lze také spouštět v programu STUDENT.