Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


Každý student má v průběhu svého studia určitou historii, např.:
Tyto „klíčové“ okamžiky studia jsou jakousi rychlou a velmi přehlednou informací o studentovi, která je velmi užitečná např. při rozhodování o různých žádostech studenta.
Průběh studia neboli historie se sleduje v programu STUDENT na stránce Průběh studia. Stránka je rozčleněna do tvaru tabulky a tlačítek, jimiž lze tabulku měnit.
Řádky, které zobrazují změny osobních údajů studenta, jsou barevně označeny.

Podbarvení roku studia:
3218.png
  1. tyrkysová - dnes změněný záznam
  2. žlutá sloupec Ak.r. - záznam pro matriku - změna údaje, která způsobí vznik nového matričního záznamu
  3. modrá sloupec Ak.r. - informace, která se nebere do matriky, ale je důležitá pro matriku
  4. zelená - změna osobního údaje
  5. šedá - řádek smazaný ve standardní referentské roli, viditelný ve vyšší roli - viz. Průběh - zrušení události
  6. oranžová - řádek smazaný ve vyšší roli - viz. Průběh - zrušení události

Tabulka je tříděna podle nastaveného třídění, zobrazují se záznamy odpovídající nastavenému filtru. Jsou v ní uloženy záznamy o událostech studia. Událostí je několik typů, ke každé události lze doplnit textový komentář. Událost odpovídá řádku v tabulce průběhu studia.

Tabulka obsahuje sloupce:
Vlevo dole se zobrazuje informace kdo a kdy údaje naposledy opravoval.

Sledované události studia neboli typy řádků v tabulce průběhu studia:
Některé řádky jsou do tabulky vkládány automaticky.

Události, které vyvolají automatické vložení řádky s minulými údaji do tabulky průběhu studia:
*Do Průběhu studia se ukládají jen takové změny ve studijním stavu, u nichž je zadáno datum větší než bylo původní. Změny s datem stejným nebo dokonce menším se berou jako oprava chyby.
Pokud se nic neměnilo, je datum nastaveno na datum zápisu do studijního programu, resp. u osobních údajů je datum nastaveno na „odedávna“, což je datum 1.1.1348.

Kontrola "data od" při opravě nebo uložení záznamu
Osobní údaje, u kterých je vedeno datum od a zapisují se do historie jsou tyto:
Je-li opravou oboru, druhu studia, formy studia vyvolána změna studijního programu, zapisuje se i změna studijního programu s dnešním datem.
U studentů, kteří jsou evidováni v matrice MŠMT, dělejte změnu oboru se změnou stud. programu pomocí volby Student – Nové studium - Změna studijního programu (fakulty).